KEEP UP

Zvyšujeme digitální kompetence pracovníků sociálních služeb.
Poskytujeme unikátní e-learningový kurz speciálně navržený pro pracovníky sociálních služeb a seznamujeme je se základními digitálními dovednostmi.
Pro zájemce nabízíme účast na pilotáži kurzu.

Photo introduction
News 6

Mezinárodní vzdělávací akce v Nizozemsku získala kladné hodnocení

Vzdělávací akce pořádaná naším partnerem, společností ProWork, se ukázala být cennou příležitostí pro sociální pracovníky ze všech tří zúčastněných zemí. Kromě toho, že se mohli sejít a vyměnit si zkušenosti, zauvažovali společně o převažujících potřebách trhu práce v sektoru sociálních služeb a seznámili se s místním zařízením. Barbara Bolle, jedna z účastnic, laskavě odpověděla na naše dotazy a sdílela s námi své zkušenosti.

Jak byste hodnotila zážitek ze školení KEEP UP? Od 1 do 5, přičemž 1 je absolutně nespokojen a 5 je velmi spokojen?
Projekt, kterého jsem se mohla zúčastnit, mě velmi zaujal a dávám mu velkou 5.

Jaký je váš celkový názor na tuto zkušenost?
Opravdu se mi líbilo být součástí mezinárodní a různorodé skupiny, osobně jsem považovala prohlídky za nesmírně užitečné, protože mi umožnily nahlédnout do potenciálních pracovišť a rozšířit obzory. I ukázka a vysvětlení zkušenosti s VR brýlemi mi připadaly inspirativní a daly mi impuls podívat se na svou práci „jinýma očima“.

Bylo užitečné sdílet zkušenosti se sociálními pracovníky ze zahraničí? Pokud ano, proč?
Prezentace sociálních pracovníků ze zahraničí byly fascinující a umožnily nahlédnout do jiného světa. V tomto ohledu to bylo velmi obohacující.

Měli jste možnost jim položit otázky?
Měla jsem mnoho otázek. Pokud mě něco zajímá, ráda se o tom dozvím více. Moc se mi líbila příležitost klást otázky.

Jak hodnotíte zkušenost na Zierk7 (včetně Elders VR) a na Vlinderduinu?
Prohlídky poskytly jedinečný vhled, rozšířily mé obzory, poskytly různé vjemy a inspiraci. Byly pro mě velmi cenné.


News 5

První výsledky z pilotního projektu probíhajícího v Litvě, České republice a Nizozemsku

Děkujeme sociálním pracovníkům, kteří se aktivně zapojili do pilotní fáze e-learningového programu vyvinutého v tomto projektu a nabídli cennou zpětnou vazbu a praktické postřehy. Jsme potěšeni, že vám můžeme představit naše první zjištění, která odhalují, že účastníci důsledně absolvují celý e-learningový kurz krátce po otevření první kapitoly. Nejoblíbenější kapitola je zejména bezpečnost IT, těsně následovaná online formuláři, internetem věcí a chytrými aplikacemi. Převážně pozitivní zpětná vazba se soustředí na vnímané přínosy e-learningové zkušenosti a praktické aplikace získaných znalostí. Jsme potěšeni, že všichni účastníci shledali úroveň obtížnosti obsahu e-learningu tak akorát.
"Všechno je velmi podrobné a zajímavé."
"Oceňuji, že všechny příklady souvisí s naší každodenní prací."
"Získal jsem spoustu zajímavých informací!"
"Bylo by hezké mít takové školení jako formální vzdělání v práci."
…několik komentářů účastníků.


Seznamte se s účastníky pilotáže KEEP UP

Domov pro seniory z Kroměříže Važany se zapojil do projektu a poskytl vůbec první zpětnou vazbu k novému e-learningu. Zaměstnanci domova se také zúčastnili školení v Nizozemsku a setkali se s pracovníky sociálních služeb z Litvy a Nizozemska.
Co je náplní jejich práce se dozvíte ve videu.


Prezentace projektu KEEP UP během All Digital Weeks

Náš partner z Litvy, SPI, využil skvělé příležitosti k představení projektu KEEP UP pro publikum All Digital Weeks, každoroční kampaně zaměřené na digitální začleňování, která probíhá v centrech digitálních kompetencí, knihovnách, komunitních centrech, školách a dalších místech po celé Evropě. Každý rok pomáhá 100 000 Evropanů učit se a inspirovat se tím, jak jim technologie mohou být prospěšné.


News 4

Inspirativní návštěva sociálních pracovníků v Burgh Haamstede

Sociální pracovníci z Nizozemska, Litvy a České republiky se setkali v prvním listopadovém týdnu v nizozemském přímořském městečku Burgh Haamstede, kde je vřele přivítala hostitelská organizace PRO WORK.
V rámci projektu KEEP UP se vice seznámili s e-learningem, který vytvořili partneři projektu. Měli také příležitost diskutovat a sdílet zkušenosti ze své každodenní práce a mohli tak zjistit, jaké jsou hlavní podobnosti a rozdíly.
Zajímavou součástí návštěvy byla prohlídka nového moderního domova důchodců Zierik7 v nedalekém městě Zierikzee. Sociálním pracovníkům bylo představeno zařízení a veškeré moderní technologie používané pro každodenní péči o klienty. Součástí prohlídky byla i prezentace VR technologie ELDER VR používané jako součást terapie pro klienty. Vyzkoušeli si 3D brýle a podělili se s námi o své pocity.
V neposlední řadě jsme měli možnost nahlédnout do VINDERDUIN (domov, kde pod dohledem žije 8 žen s lehkým mentálním postižením, každá má svůj prostor, pracuje a stará se o sebe většinou sama, ale sdílí i společné prostory). Tento zajímavý projekt byl zahájen v roce 2017 a úspěšně pokračuje.
Účastníci tohoto setkání získali mnoho nových poznatků a zkušeností a navázali nové vztahy, které by snad mohly v budoucnu vyústit v další přínosnou spolupráci.


News 3

Setkání partnerských organizací v Kaunasu

Zástupci partnerských organizací se opět sešli v litevském Kaunasu v březnu 2023. Skvělou atmosféru během setkání umocnil fakt, že jedna fáze projektu byla úspěšně dokončena.
Partneři se dohodli, že celý obsah e-learningu je nyní kompletní a všechny jeho kapitoly mají potenciál přinést nové a užitečné informace cílové skupině. Od tohoto okamžiku začínáme překládat výukový obsah, abychom mohli v brzké době představit e-learning v partnerských jazycích.


Seznamte se s digitalizací v našem malém videu

Zajímá Vás, co vlastně v projektu děláme? Přemýšlíte, jestli by e-learning mohl být pro Vás? Naše malé video by Vám na tyto otázky mohlo odpovědět. Sledujte nás na sociálních sítích a pravidelně navštěvujte naši webovou stránku. První moduly v e-learningu již zpřístupňujeme.


News 2

Pražské setkání v červenci 2022

Zástupci Euroface Consulting, Pro Work a SPI se osobně setkali v Praze, 15.7.2022, aby diskutovali průběh projektu KEEP UP. Hlavní témata se týkala struktury e-learningu, který je v projektu vyvíjen, časové osy a cílové skupiny projektu. Partneři se shodli na nadcházejících úkolech a termínech a meeting zakončili s jasnou představou, jak pokračovat v jeho realizaci.


News 1

Zahájení projektu

Projekt KEEP UP odstartoval v březnu 2022 ve spolupráci České republiky, Litvy a Nizozemska. Partneři se nejprve setkali online, aby naplánovali první fáze projektu, zejména strukturu vytvářeného e-learningu. První osobní setkání je plánováno na červenec 2022.